caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

samedi 21 octobre 2017

Những tin tức đó đây về Việt Nam.

Kính mời quý anh chị theo dỏi những tin ở ngoại quốc có liên quan đến chuyện người Việt Nam.
Caroline Thanh Hương


tt tt tt

Miễn thuế cư trú, dân tây có vui vẻ khi được tin mừng này không?

Kính gửi quý anh chị những tin tức về đời sống xã hội của nước pháp với luật mới ban hành về vấn đề miễn thuế cư trú.
Sau khi luật này được ban hành , thì mời quý anh chị đọc thêm phần phản hồi của dân tây về ciệc này.
Lẽ ra người dân nước pháp ưhải vui mừng vì được miễn thứ thuế này, nhưng thay vào đó, họ biết là sẽ thêm nhiều vấn đề rắc rối gián tiếp và những thứ thuế quái đản khác sẽ được áp dụng để đưa trái lấy tay mặt.
Caroline Thanh Hương

Serez-vous exonérés de la taxe d'habitation, dont la suppression a été votée à l'Assemblée?

Jean-Baptiste Duval,Le Huffington Post il y a 5 heures